Процедура BG16RFOP002-2.092

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на АДПБФП:BG16RFOP002-2.092-0599-C01

Бенефициент: „ Медтур “ ЕООД

Обща стойност: 6 336,03 лв., от които 5 385,63 лв. европейско и 950,40 лв. национално съфинансиране.

Начало:21.12.2020г.

Край:21.03.2021г.