Управление на Лични данни

Медтур ЕООД събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни докато Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган.

По всяко време Потребителят може да преглежда събраните лични данни, както и да изтрие профила си посредством предоставените по-долу инструменти. Медтур ЕООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.


Please identify yourself via e-mail